ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 9 คน
Number of Lastmonth 266 คน
Total 20,572 คน
 
    1  

ข่าวภัยแล้ง
จังหวัดพิจิตร กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง (11/05/2561)
สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (01/05/2560)
  มทบ.36 ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย (27/04/2560)
จ.พิจิตร ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรแม้ยังไม่มีพื้นที่ใดประกาศภัยแล้ง (18/04/2560)
  จ.พิจิตร เดินหน้าเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน (30/03/2560)
     
ดาวน์โหลดสกู๊ฟ/เสียง
สกู๊ปทีวี สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดพิจิตร ปี 2560 (03/04/2560)
สกู๊ฟทีวี จังหวัดพิจิตรเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมเร่งขอความร่วมมือเกษตรกร ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา (02/03/2560)
ดาวน์โหลดสกู๊ฟเสียง จังหวัดพิจิตรเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมเร่งขอความร่วมมือเกษตรกร ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา (28/02/2560)
     
 

Insight ครม. ปฏิรูปราชการไทย 6 ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เผยราชการไทยยุคใหม่ จะปรับตัวสู่ราชการไทย 4.0 ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาเพื่อประเทศชาติ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม และต้องมีความโปร่งใส (12/06/2561)
Insight ครม. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. แจง พม. ต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือ เน้นดำเนินงาน รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม (07/06/2561)
ขอเชิญร่วม Vote การเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) (05/06/2561)
     
ครม.ผ่าน ร่างพ.ร.บ.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ..... (17/06/2561)
ไทยชูบทบาทภาคเอกชน เสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่ออนาคตร่วมกันของประชาคมลุ่มน้ำโขง (15/06/2561)
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ คืออะไร สำคัญอย่างไร ประชาชนควรรู้อะไรบ้าง (09/06/2561)
     
มาตรการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และคนขอทาน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (11/03/2561)
ประกันสังคมยันเสียงแข็ง คสช. และรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่เคยยืมเงินกองทุนประกันสังคม (11/03/2561)
ทีมหมอคลังอุ่นใจ แจ้งข่าวเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (10/03/2561)
     
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (14/06/2561)
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (14/06/2561)
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 ( พิจิตร ) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ (04/06/2561)
     
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประกาศรับสมัคร ( องค์การมหาชน )รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (04/06/2561)
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว (30/05/2561)
สำนักงานสัวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (23/05/2561)
     
จังหวัดพิจิตร กำหนดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ขอประชาชนอย่าตกใจกรณีมีรถดับเพลิงวิ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 18 มิถุนายน นี้ (12/06/2561)
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2561 (12/06/2561)
ข้อแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 (08/06/2561)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 (08/06/2561)
จังหวัดพิจิตร แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนตกหนัก ปริมาณน้ำสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (04/06/2561)
     
  ส.ปชส.พิจิตร ประชุมประจำเดือนและประชุมการ KM (25/04/2561)
ปชส.พิจิตร KM การทำสกู๊ฟทีวีไทยนิยมยั่งยืน และมอบหมายภารกิจ (20/04/2561)
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน (19/04/2561)
     
 

 
การหักลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและคนทุพพลภาพ (09/10/2560)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเลือกซื้อผลิดภัณฑ์งานทำมือ โดยฝีมือคนพิการ (17/05/2560)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (17/05/2560)
     
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ติดตามการคัดเลือกทหารกองเกิน (08/04/2561)
เรือนจำจังหวัดพิจิตรตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ตามนโยบาย 5ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณ์ฑ์ (08/04/2561)
ประชาชนแห่เชียร์ลูกหลานในการตรวจเลือกทหารกองเกิน อย่างคึกคัก (08/04/2561)
     
 
ข่าว
จ.พิจิตร รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 (16/10/2560)
ผวจ.พิจิตร ให้สัมภาษณ์ชี้แจงสถานการณ์น้ำ และเชิญชวนปลูกดาวเรืองในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (04/10/2560)
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (16/08/2560)
     
ดาวน์โหลดเสียง
สารคดีวิทยุ ผวจ.พิจิตร วางแนวทางป้องกันเด็กจมน้ำ (08/05/2560)
เทศบาลเมืองพิจิตรประกาศให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (14/12/2559)
กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคในช่วงฤดูหนาว ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส (14/12/2559)
     
ข่าว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนประกอบกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 (10/07/2560)
  5 ข้องดเหล้า วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 (08/06/2560)
คาราวานเชิญชวนคนไทยหันมาดื่มนม "งดเหล้า ดื่มนมกันเถอะ" (08/06/2560)
     
บทความ/ประกาศ
ประกาศ เรื่อง ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (16/06/2560)
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 (16/06/2560)
คำขวัญนายกฯ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 (07/06/2560)
     
ดาวน์โหลด
สปอตวิทยุ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับบุคคลที่กฎหมายกำหนด (16/06/2560)
คำแนะนำด้านสาธารณสุขเรื่องบุคคลที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ (๑๕ กพ ๖๐) (16/06/2560)
สปอตวิทยุ การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (16/06/2560)
     
 

ข่าว
บทความ
ดาวน์โหลดเสียง
ภาพ
 
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9