ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 387 คน
Total 19,662 คน

    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ตัวตนคนชื่อ "วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี" ททท.ทำทันที หัวใจของการพัฒนา
คือสร้างความรัก ความสามัคคี สู่ความสำเร็จ จากนายอำเภอแม่วงก์
สู่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อุดมการณ์ จิตวิญญาณ ยังคงเหมือนเดิม

ข่าว
บทความ
ดาวน์โหลดเสียง
ภาพ

  พิจิตรนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตรทอดแห ซื้อข้าวสารแจกประชาชน (21/04/2561)
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน (19/04/2561)
  จ.พิจิตร ติดตามไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวีถีไทยวิถีพอเพียง (19/04/2561)
  จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม นำบริการภาครัฐสู่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (19/04/2561)
  จ.พิจิตร ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (19/04/2561)
     

ความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (09/04/2561)
ความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (09/04/2561)
ความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน (09/04/2561)
     
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (21/04/2561)
นายกฯ ยืนยันไม่มีใบสั่งจากรัฐบาล กรณี สนช.ล้มกระดานตั้งกรรมการ กสทช. ชี้เป็นดุลพินิจของสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน เชื่อพิจารณาตามระเบียบกฎเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม (20/04/2561)
การขยายอายุราชการ 63 ปี ต้องศึกษาความเป็นไปได้ (12/04/2561)
     
มาตรการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และคนขอทาน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (11/03/2561)
ประกันสังคมยันเสียงแข็ง คสช. และรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่เคยยืมเงินกองทุนประกันสังคม (11/03/2561)
ทีมหมอคลังอุ่นใจ แจ้งข่าวเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (10/03/2561)
     
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (22/02/2561)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช่ในราชการ (19/02/2561)
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (31/01/2561)
     
โรงพยาบาลพิจิตรประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (20/04/2561)
โรงพยาบาลพิจิตรประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (12/04/2561)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (11/04/2561)
     
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรกำหนดวันรับบริจาคโลหิต (18/04/2561)
วิธีการรับมือในช่วงพายุฤดูร้อน (17/04/2561)
จังหวัดพิจิตรประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (12/04/2561)
กระทรวงสาธารณสุข สร้างการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบแพทย์ทางไกล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน (11/04/2561)
ป.ป.ช. ชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (11/04/2561)
     
ปชส.พิจิตร KM การทำสกู๊ฟทีวีไทยนิยมยั่งยืน และมอบหมายภารกิจ (20/04/2561)
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน (19/04/2561)
  ส.ปชส.พิจิตร ประชุมทีม IOC ประจำสัปดาห์ (05/04/2561)
     

 
การหักลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและคนทุพพลภาพ (09/10/2560)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเลือกซื้อผลิดภัณฑ์งานทำมือ โดยฝีมือคนพิการ (17/05/2560)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (17/05/2560)
     
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ติดตามการคัดเลือกทหารกองเกิน (08/04/2561)
เรือนจำจังหวัดพิจิตรตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ตามนโยบาย 5ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณ์ฑ์ (08/04/2561)
ประชาชนแห่เชียร์ลูกหลานในการตรวจเลือกทหารกองเกิน อย่างคึกคัก (08/04/2561)
     
 
ข่าว
จ.พิจิตร รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 (16/10/2560)
ผวจ.พิจิตร ให้สัมภาษณ์ชี้แจงสถานการณ์น้ำ และเชิญชวนปลูกดาวเรืองในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (04/10/2560)
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (16/08/2560)
     
ดาวน์โหลดเสียง
สารคดีวิทยุ ผวจ.พิจิตร วางแนวทางป้องกันเด็กจมน้ำ (08/05/2560)
เทศบาลเมืองพิจิตรประกาศให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (14/12/2559)
กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคในช่วงฤดูหนาว ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส (14/12/2559)
     
ข่าว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนประกอบกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 (10/07/2560)
  5 ข้องดเหล้า วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 (08/06/2560)
คาราวานเชิญชวนคนไทยหันมาดื่มนม "งดเหล้า ดื่มนมกันเถอะ" (08/06/2560)
     
บทความ/ประกาศ
ประกาศ เรื่อง ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (16/06/2560)
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 (16/06/2560)
คำขวัญนายกฯ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 (07/06/2560)
     
ดาวน์โหลด
สปอตวิทยุ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับบุคคลที่กฎหมายกำหนด (16/06/2560)
คำแนะนำด้านสาธารณสุขเรื่องบุคคลที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ (๑๕ กพ ๖๐) (16/06/2560)
สปอตวิทยุ การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (16/06/2560)