ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 16 คน
Number of Yesterday 53 คน
Number of Lastmonth 192 คน
Total 18,289 คน

    1     2  
ข่าว
  จ.พิจิตร จำลองงานวัดสมัยก่อนพร้อมรวมขนมโบราณ ของกิน จ.กำแพงเพชรและ จ.พิจิตร ไว้ในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรฯ (24/01/2560)
ไปทำดี สร้างบารมีที่วัดท่าหลวง (21/12/2559)
จ.พิจิตร เตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2560 (16/12/2559)
     
บทความ/กำหนดการ
กำหนดการพิธีถวายพานบัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 (07/01/2561)
กำหนดการพิธีบวงสรวงบูชาหลวงพ่อเพชร ฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เปิดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 (07/01/2561)
กำหนดการงานมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 (07/01/2561)
     
สปอต
สปอตประชาสัมพันธ์งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ปี 2560 (21/12/2559)
     
  ชาวตะพานหินร่วมใจบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ“ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร” (16/01/2561)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ออกหน่วยบริการเก็บค่าธรรมเนียม พร้อมสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร (16/01/2561)
  จ.พิจิตร จัดงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 (16/01/2561)
     
จ.พิจิตร เชิญร่วมงาน ชิมกาแฟชาละวัน ชมตะวันตกดิน ดูนกผกผิน ณ บึงสีไฟ (19/05/2560)
กปร.เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาบึงสีไฟของจังหวัดพิจิตร (23/03/2560)
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาบึงสีไฟ (19/03/2560)
     
ชาวอ.สามง่าม จ.พิจิตร พอใจการช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมพิจิตรทีเป็นไปอย่างรวดเร็ว (11/08/2559)
ผู้ว่าฯพิจิตร ย้ำชัดจังหวัดพิจิตรแก้ปัญหาบึงสีไฟอย่างต่อเนื่อง (11/08/2559)
จังหวัดพิจิตร เตรียมพร้อมควบคุมการบริหารจัดการน้ำที่ได้รับจัดสรรจากกรมชลประทาน (11/08/2559)
     

ศาลจังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารของศาลจังหวัดพิจิตร (19/12/2560)
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (07/11/2560)
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 21 รายการ (06/10/2560)
     
สำนักธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (13/01/2561)
โรงพยาบาลวังทรายพูน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ (26/12/2560)
โรงพยาบาลวังทรายพูน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ (19/12/2560)
     
เทศบาลตำบลหนองพยอม ขอเชิญเที่ยวงาน กำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2561 (15/01/2561)
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มเชิงพื้นที่ (Cluster) เมืองรองและเมืองชายแดน (13/01/2561)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชี้แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของผู้ประกอบการ (13/01/2561)
การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตร (13/01/2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง กำหนดออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 (13/01/2561)
     
ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ปชส.พิจิตร แสดงความยินดีกับนายสมภพ สมิตะสิริ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (06/12/2560)
ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน ตามแผนการดำเนินโครงการของ ส.ปชส.พิจิตร (27/11/2560)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ได้ประชาสัมพันธ์มอบหมายภารกิจ ซักซ้อมการทำงาน และแจ้งช่องทางในการสื่อสารให้แก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจทั้ง 8 ประเภท (12/10/2560)
     
 
การหักลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและคนทุพพลภาพ (09/10/2560)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเลือกซื้อผลิดภัณฑ์งานทำมือ โดยฝีมือคนพิการ (17/05/2560)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (17/05/2560)
     
แรงงานจังหวัดพิจิตร สร้างภาคีเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดพิจิตร (10/08/2560)
พม.พิจิตร พบปะนักเรียนหน้าเสาธง รณรงค์ "โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์ ร่วมขจัดคนค้าคน" (20/07/2560)
ศาลอาญานัดตัดสินคดีประวัติศาสตร์ คดีขบวนการค้ามนุษย์'โรฮิงญา' จำเลย 103 คน หลังจากสืบพยานนาน 2 ปี (18/07/2560)
     
 
ข่าว
จ.พิจิตร รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 (16/10/2560)
ผวจ.พิจิตร ให้สัมภาษณ์ชี้แจงสถานการณ์น้ำ และเชิญชวนปลูกดาวเรืองในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (04/10/2560)
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (16/08/2560)
     
ดาวน์โหลดเสียง
สารคดีวิทยุ ผวจ.พิจิตร วางแนวทางป้องกันเด็กจมน้ำ (08/05/2560)
เทศบาลเมืองพิจิตรประกาศให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (14/12/2559)
กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคในช่วงฤดูหนาว ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส (14/12/2559)
     
ข่าว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนประกอบกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 (10/07/2560)
  5 ข้องดเหล้า วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 (08/06/2560)
คาราวานเชิญชวนคนไทยหันมาดื่มนม "งดเหล้า ดื่มนมกันเถอะ" (08/06/2560)
     
บทความ/ประกาศ
ประกาศ เรื่อง ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (16/06/2560)
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 (16/06/2560)
คำขวัญนายกฯ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 (07/06/2560)
     
ดาวน์โหลด
สปอตวิทยุ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับบุคคลที่กฎหมายกำหนด (16/06/2560)
คำแนะนำด้านสาธารณสุขเรื่องบุคคลที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ (๑๕ กพ ๖๐) (16/06/2560)
สปอตวิทยุ การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (16/06/2560)
     
สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร เรื่องปรับปรุงบำรุงดิน (15/11/2560)
PEAพิจิตร และ PEAทั้งแผ่นดิน ทำบุญ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (20/10/2560)
นางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาและคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร (20/10/2560)
     
ข้อโต้แย้งตัวเลขผลสำรวจปัญหาความยากจนในประเทศไทย (12/12/2560)
ข้อกำหนดในการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) (11/12/2560)
กระทรวงพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ประเทศไทย (11/12/2560)
การใช้งบประมาณดำเนินโครงการ “เดอะมิชลิน ไกด์ ไทยแลนด์” (11/12/2560)
เตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ ฉ้อโกงประชาชน (06/12/2560)
มาตรการชอปช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2560 (06/12/2560)