ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 1 ก.พ. 2556 )
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
 
     รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
 
     ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่งานการเงิน อาคารทีปวิชญ์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.psru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5526-7109 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน