ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามโครงการฯ

วันที่ 25 เม.ย. 2556 )
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามโครงการฯ
 
      นายเอม รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตามโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 3 ปี หรือตามที่จังหวัดพิษณุโลกจะกำหนด ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
 
     ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 263 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก ถ.พิษณุโลก – นครสวรรค์ (กม.7) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://webhost.cpd.go.th/plkcoop หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-5522-7530-4
จำนวนคนอ่าน 566 คน จำนวนคนโหวต 0 คน