ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุบริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 3)

วันที่ 12 มิ.ย. 2556 )
 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุบริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 3)
 
     นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุบริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 3) ซึ่งกำหนดให้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างฯดังกล่าว แต่อย่างใด
 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุบริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน