ข่าวประกวดราคา
สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลกประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อ หนังสือสำหรับ กศน.ตำบล

วันที่ 13 มิ.ย. 2556 )
 
      สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลกประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อ หนังสือสำหรับ กศน.ตำบล
 
      นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อ หนังสือ สำหรับ กศน.ตำบล จำนวน 1 ชุด
 
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก   และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ไม่รับซองสอบราคาทางไฟรษณีย์) ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-เต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5532-2677 ระหว่างวันที่ 7-18 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 67 คน จำนวนคนโหวต 0 คน