ข่าวประกวดราคา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีและฉากหลังเวที ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

วันที่ 3 ก.ค. 2556 )
 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีและฉากหลังเวที ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์
 
     นายสังคม วิทยนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีและฉากหลังเวที ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakhonsawan.dmsc.moph.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๒๔-๕๖๑๘ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 114 คน จำนวนคนโหวต 0 คน