ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กละสตรีเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 28 ส.ค. 2556 )

สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กละสตรีเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
    นายวุฒิชัย วิชิตนาค อัยการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานคุ้มตรองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการคุ้มครองสิทธิสตรี อันเป็นภารกิจหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและเป็นการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรี สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเกราะคุ้มกันความรุนแรงในครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในงานได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับการยุติธรรมความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรี การบรรยายธรรมในหัวข้อ ธรรมะกับการยุติความรุนแรง โดยพระมหาวิเชียร ชินว์โส วัดวังหิน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
จำนวนคนอ่าน 71 คน จำนวนคนโหวต 0 คน