ข่าวเด่นวันนี้
ศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรี รุ่นปี 19/21 กาสะลอง มอบม้าหินอ่อนจำนวน 8 ชุดให้กับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา

วันที่ 11 ธ.ค. 2556 )

ศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรี รุ่นปี 19/21 กาสะลอง มอบม้าหินอ่อนจำนวน 8 ชุดให้กับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกได้ รับมอบเก้าอี้ม้าหินอ่อนจากศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รุ่นปี 19/21 กาสะลอง นำทีมโดย อาจารย์สุนทรี เชี่ยงว่อง อาจารย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานรุ่น ร่วมกับ นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประขาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมตัวแทนรุ่น ซึ่งม้าหินอ่อนดังกล่าวศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รุ่นปี 19/21 กาสะลอง ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนซื้อจำนวน 8 ชุดเป็นเงินมูลค่า 21,000 บาท มอบให้แก่ทางโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้นั่งพักผ่อน หรือทำการบ้าน ก่อนเข้าเรียนช่วงพักเที่ยง ซึ่งหลังจากมีการจัดงานศิษย์เก่าเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านทำให้ศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ได้มาร่วมตัวกันเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่ครูบาอาจารย์ และร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อชุดม้าหินอ่อนบริจาคโรงเรียน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาที่เคยร่ำเรียนมา และเพื่อแสดงให้ศิษย์รุ่นปัจจุบัน ได้ระลึกถึงว่า เมื่อจบไปแล้วควรมีการทำประโยชน์ให้กับสถานศึกษาที่เคยร่ำเรียนมาด้วย และเคารพครู อาจารย์ ที่เคยสั่งสอนอบรม ให้มีความรู้และมีอาชีพ
จำนวนคนอ่าน 77 คน จำนวนคนโหวต 0 คน