หน้าหลัก >> ข่าวเด่นวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกออกประเมินผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (24 มี.ค. 2560)
อ่าน 2 ครั้ง
บทความพิเศษ:พิษณุโลก ปลูกฝังการสหกรณ์ในโรงเรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง (24 มี.ค. 2560)
อ่าน 2 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมกับอธิบดีกรมศิลปากรโครงการปรับปรุงพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ (23 มี.ค. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560” ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (23 มี.ค. 2560)
อ่าน 128 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกหวังให้สงกรานต์เป็นช่วงเวลาความสุขของคนสองแควอย่างแท้จริง (23 มี.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (จังหวัดพิษณุโลก) ประจำปี 2560 (22 มี.ค. 2560)
อ่าน 4 ครั้ง
กองบิน 46 จัดโครงการอบรมเยาวชนป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำในฤดูร้อน (22 มี.ค. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เดินหน้าจัด สัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 32 (22 มี.ค. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
วัดเทพกุญชร หรือวัดโคกช้าง ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่ (22 มี.ค. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย (22 มี.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดพิษณุโลกสนองตอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและความเดือดร้อนของประชาชน (22 มี.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับผู้นำท้องถิ่นเดินหน้าขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เศรษฐกิจครัวเรือนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ (21 มี.ค. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก: แจ้งเตือนระวัง 6 โรคร้ายที่มากับฤดูร้อน (21 มี.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน มีนาคม 2560 เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดผ่านสื่อมวลชน (21 มี.ค. 2560)
อ่าน 17 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560” (20 มี.ค. 2560)
อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “บวชเปลี่ยนชีวิต” ประจำปีการศึกษา 2559 (20 มี.ค. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
กศจ.พิษณุโลกจัดบรรพชาหมู่ทำดีเพื่อพ่อ (20 มี.ค. 2560)
อ่าน 15 ครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2560 ก้าวอย่างไร สาธารณสุขไทย สู่ Thailand 4.0 ที่จังหวัดพิษณุโลก (20 มี.ค. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร (20 มี.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก Kick off เปิดตัวโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ของจังหวัดพิษณุโลก (20 มี.ค. 2560)
อ่าน 14 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>