หน้าหลัก >> ข่าวเด่นวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวจัดมหกรรมแสดงสินค้า “อินโดไชน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง” มหกรรมสินค้าไทย ลาว เมียนมา (28 มิ.ย. 2560)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะส่วนหน้า กรมราชองค์รักษ์ ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 มิ.ย. 2560)
อ่าน 1 ครั้ง
ชาวบ้านเรียกร้องความเป็นธรรม เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม หลังลงทุนเข้าสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง (27 มิ.ย. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” (27 มิ.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมสรุปผลการเตรียม ความพร้อมของศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก ในการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 (26 มิ.ย. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Indo china Expo 2017 (26 มิ.ย. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด (26 มิ.ย. 2560)
อ่าน 15 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำเครื่องสังฆทาน พระราชทานไปถวายแก่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (25 มิ.ย. 2560)
อ่าน 16 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่พิษณุโลก สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส และประชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด (23 มิ.ย. 2560)
อ่าน 15 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้นำข่าวสาร แจ้งให้แก่สื่อมวลชนและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (23 มิ.ย. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
เทศบาล -ธอส.-พมจ. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนชาวแพ โครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ปี 2560 (22 มิ.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชูนโยบายสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (22 มิ.ย. 2560)
อ่าน 44 ครั้ง
สหกรณ์พิษณุโลก ร่วมออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ที่วัดห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม (22 มิ.ย. 2560)
อ่าน 31 ครั้ง
อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน (มังคละ) ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก (22 มิ.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 6 (22 มิ.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2560 เพื่อปลูกฝังให้แก่นักเรียนในอำเภอวังทอง (22 มิ.ย. 2560)
อ่าน 4 ครั้ง
พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วัดห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม (22 มิ.ย. 2560)
“เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา” จังหวัดพิษณุโลก มอบบ้าน 2 หลัง ที่อำเภอบางกระทุ่ม ให้กับครอบครัวผู้ที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี ตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ (22 มิ.ย. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
รองผู้ว่าฯพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกหลังได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของโรงสีเกียรติ์รุ่งเรือง 999 (20 มิ.ย. 2560)
อ่าน 31 ครั้ง
จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุม การปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ในการนำเสนอโครงการเพื่อบรรจุในยุทธศาสตร์และการจัดลำดับความสำคัญโครงการ ร่วมกันพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (20 มิ.ย. 2560)
อ่าน 36 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ถัดไป>>