ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
บริการของ ส.ปชส.
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

วันที่ 21 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 4256 คน)

เชิญชวนชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ชี้แจงการดำเนินงานทุกวันศุกร์ รวมทั้งรายการเดินหน้าประเทศไทยหลังเคารพธงชาติเวลา 18.00 น.
จำนวนคนอ่าน 4257 คน จำนวนคนโหวต 0 คน