จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
บริการของ ส.ปชส.
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

วันที่ 21 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 4169 คน)

เชิญชวนชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ชี้แจงการดำเนินงานทุกวันศุกร์ รวมทั้งรายการเดินหน้าประเทศไทยหลังเคารพธงชาติเวลา 18.00 น.
จำนวนคนอ่าน 4170 คน จำนวนคนโหวต 0 คน