ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
บริการของ ส.ปชส.
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ

วันที่ 21 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 10768 คน)


เชื่อมโยงอื่นๆ

 # กรมประชาสัมพันธ์ 
# จังหวัดแพร่

# ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ.แพร่
#
INTRANET  กปส.                            
#
Google

# GFMIS
#
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์          
# สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์                          
# ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล                     
# ดิกชันนารี่ออนไลน์

# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
# ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือ          
               
#
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ     
               
# เสียภาษีผ่านเน็ต

# สำนักประชาสัมพันธ์เขตต่างๆ         
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆ

# สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่างๆ
# สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
# ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
# ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้
# สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
# กรมอุตุนิยมวิทยา 
# โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
# สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

# ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 E- MAIL
@ Hotmail

@ Gmail
@ PRD mail


     


 


จำนวนคนอ่าน 10769 คน จำนวนคนโหวต 0 คน