จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 31 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 224 คน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่ ซึ่งถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อหลายวันก่อน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ 4 หมู่บ้านของตำบลทุ่งแค้ว และ 1 หมู่บ้านของตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่เมื่อเย็นของวันที่ 28 มีนาคม 2558 ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดจำนวน 269 ครัวเรือน ซึ่งบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน 20 หลัง เสียหายบางส่วน 249 หลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลังคาบ้านถูกแรงลมพัดเปิดออก และโครงสร้างหลังคาได้รับความเสียหาย ต้องดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนใหม่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเกษตรซึ่งมีเกษตรกรประสบภัย 123 ราย รวมพื้นที่ประสบภัย 460 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 390 ไร่ ประกอบด้วยนาข้าวประสบภัย 40 ไร่ คาดว่าเสียหาย 35 ไร่ ข้าวโพดประสบภัย 400 ไร่ คาดว่าเสียหาย 350 ไร่ ไม้ผลประสบภัย 20 ไร่ คาดว่าเสียหาย 5 ไร่ รวมทั้งสิ้นของประชาชนในพื้นที่

ทางนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.อ. ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่และกำลังทหาร เข้ามอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ตลอดจนเก็บเศษกิ่งไม้ที่หักโค่นตามเส้นทางและในบริเวณบ้าน นอกจากนี้ยังมีอาคารของโรงเรียนซึ่งได้รับความเสียหายไปด้วย /.

ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์   

จำนวนคนอ่าน 225 คน จำนวนคนโหวต 0 คน