ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558

วันที่ 6 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 242 คน)

จังหวัดแพร่กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัวถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่บริเวณหนองธง หมู่ 2 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จังหวัดแพร่กำหนดประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี จังหวัดแพร่โดยทางสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำเภอเมืองแพร่ และพสกนิกรชาวแพร่กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ ที่บริเวณหนองธง หมู่ 2 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 500,000 ตัว ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.
 
จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว / พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 243 คน จำนวนคนโหวต 0 คน