ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 269 คน)

กำนันผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดแพร่ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(10ส.ค.58) ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองแพร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558 โดยมีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน พร้อมร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 และร่วมพัฒนาสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ
 
สำหรับวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น เริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน /.
 
 ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 270 คน จำนวนคนโหวต 0 คน