ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
กสทช. ภาค 3 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่จังหวัดแพร่

วันที่ 11 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 231 คน)

กสทช. ภาค 3 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ในพื้นที่ 6 จังหวัด
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดย กสทช. ภาค 3 ได้มอบหมายให้ กสทช. เขต 3 ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ โดยเช้าวันนี้(11ส.ค.58) ที่ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ นายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในพื้นที่ 6 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดแพร่ น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก เพื่อให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการได้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ทั้งจาก กสทช. และด้านความมั่นคงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบการออกอากาศของวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องของการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรื่องของหลักเกณฑ์การอนุญาต และการกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศของ คสช.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 232 คน จำนวนคนโหวต 0 คน