ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่กำหนดมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

วันที่ 11 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 247 คน)

จังหวัดแพร่กำหนดมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 
นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปพร้อมกันทั่วประเทศนั้น เพี่อให้การรับสิ่งของพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติจังหวัดแพร่จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานดังนี้
 
ขอเชิญผู้ลงทะเบียน ลำดับที่ 1-1,000 เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยเวลา 10.00 น. ตรวจสอบรายชื่อและรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ณ จุดลงทะเบียน เวลา 11.00 น. ตั้งแถวและซักซ้อมการปฏิบัติการรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน เวลา 13.00 น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี นำประชาชนเข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ผู้ลงทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย การแต่งกาย ข้าราชการชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว ประชาชน ชุดสุภาพ
 
สำหรับผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 1,001-3,285 ได้รับเข็มกลัดพระราชทาน สามารถเข้ารับเข็มกลัดพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดแพร่ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 248 คน จำนวนคนโหวต 0 คน