ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

วันที่ 11 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 271 คน)

จังหวัดแพร่จัดโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และเป็นแหล่งพืชอาหารของชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(11ส.ค.58) ที่วัดแพร่แสงเทียน บ้านน้ำโค้ง หมู่ 1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวน 500 คน เปิดโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และเป็นแหล่งพืชอาหารของชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า ให้ประชาชนไว้ศึกษา เรียนรู้ และเป็นแหล่งผักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยนำประชาชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำนวน 10 ไร่ /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 272 คน จำนวนคนโหวต 0 คน