จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

วันที่ 11 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 254 คน)

จังหวัดแพร่จัดโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และเป็นแหล่งพืชอาหารของชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(11ส.ค.58) ที่วัดแพร่แสงเทียน บ้านน้ำโค้ง หมู่ 1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวน 500 คน เปิดโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และเป็นแหล่งพืชอาหารของชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า ให้ประชาชนไว้ศึกษา เรียนรู้ และเป็นแหล่งผักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยนำประชาชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำนวน 10 ไร่ /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 255 คน จำนวนคนโหวต 0 คน