ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ขนส่งจังหวัดแพร่จัดโครงการชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 11 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 254 คน)

สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่จัดโครงการชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน และเส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า บ่ายวันนี้(11ส.ค.58) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน และเส้นทางจักรยาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดแพร่ จัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในชุมชนและสร้างองค์ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้มีเส้นทางจักรยานให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ฝึกการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย และใช้ในการออกกำลังกาย โดยมีบุคลากร ผู้นำชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 255 คน จำนวนคนโหวต 0 คน