ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ขอเชิญประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)

ขอเชิญประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นอกจากนี้ภาพยังจะได้ถูกจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่เป็นประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปพร้อมกันทั่วประเทศนั้น อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นคือการประกวดภาพถ่าย Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน โดยขอเชิญประกวดภาพถ่าย Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำพิมพ์หนังสือ บันทึกความทรงจำในประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน บันทึกความทรงจำฯ ฉบับประชาชน นอกจากนี้จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตามสถานที่ต่างๆ และจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานกิจกรรม
 
ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ที่ www.bikeformom2015.com และ www.m-culture.go.th โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งถ่ายภาพที่สามารถสื่อความหมายในประเภทใด ประเภทหนึ่งใน 5 ประเภท ได้แก่ ความรัก , ความสามัคคี , ความกตัญญู , ลูกทำเพื่อแม่ และความมุ่งมั่น
 
รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 5 รางวัล ประเภทละ 1 รางวัล
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 5 รางวัล ประเภทละ 1 รางวัล
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร จำนวน 5 รางวัล ประเภทละ 1 รางวัล และรางวัลชมเชย โล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 5 รางวัล ประเภทละ 1 รางวัล
 
โดยที่ภาพถ่ายที่ได้คัดเลือกจากคณะกรรมการในจำนวน 1,000 ภาพ จะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมทุกภาพ รายละเอียดติดตามได้ที่ www.bikeformom2015.com
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 292 คน จำนวนคนโหวต 0 คน