ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดโครงการร้อยดวงใจชาวแพร่ ปลูกวันแม่ รักษาแผ่นดินพ่อ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 260 คน)

จังหวัดแพร่จัดโครงการร้อยดวงใจชาวแพร่ ปลูกวันแม่ รักษาแผ่นดินพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษ 12 สิงหาคม 2558
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจัดโครงการร้อยดวงใจชาวแพร่ ปลูกวันแม่ รักษาแผ่นดินพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษ 12 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณลำน้ำแม่สาย ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น โดยนำประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่แหล่งน้ำและป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีวัชพืชตามหลักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 
ในการการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะ การพังทลายของหน้าดิน เกิดปัญหาดินถล่ม น้ำท่วม ลดความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น และที่สำคัญยังเป็นการร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคี เพื่อทำนุบำรุงสาธารณะสมบัติให้กับท้องถิ่นอีกด้วย /.
 
พิกูล สันป่าแก้ว / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 261 คน จำนวนคนโหวต 0 คน