ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนศศิบุตร “ 1 นาทีศศิบุตร อร่ามเรืองสู่เมืองแพร่ ”

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 273 คน)

จังหวัดแพร่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนศศิบุตร " 1 นาทีศศิบุตร อร่ามเรืองสู่เมืองแพร่ ”
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคเอกชนร่วมกันปลูกต้นไม้ และเปิดโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนศศิบุตร ภายใต้ชื่อ " 1 นาทีศศิบุตร อร่ามเรืองสู่เมืองแพร่ ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้จังหวัดแพร่โดยส่วนราชการทุกสังกัด ทุกกระทรวง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่ ได้นำต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูณ จำนวน 40 ต้น ปลูกตามเส้นทางถนนศศิบุตร ระยะทางยาว ประมาณ 600 เมตร เพื่อให้เกิดภาพอันสวยงามไปด้วยดอกคูณที่จะบานในช่วงฤดูแล้งสีเหลืองอร่ามบนถนนสายนี้ ซึ่งเดิมทีก็มีอยู่จำนวนหลายต้น แต่มีความห่างกันจึงได้ปลูกเสริมเข้าไป
 
ทั้งนี้จังหวัดได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองแพร่ในการดูแลรักษาต้นราชพฤกษ์ทุกต้นที่ปลูก เพื่อให้เจริญเติบโตบานดอกอันสวยงามต่อไป /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 274 คน จำนวนคนโหวต 0 คน