ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 252 คน)

จังหวัดแพร่จัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่ 1,000 คนแรก
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปพร้อมกันทั่วประเทศนั้น เพี่อให้การรับสิ่งของพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยบ่ายวานนี้(12ส.ค.58) ทางนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่ จำนวน 1,000 คนแรก และสิ่งของพระราชทานแก่คณะทำงานอีก 123 คน สำหรับบุคคลที่ละทะเบียนลำดับที่ 1,001 – 3,285 นั้น ซึ่งเหลืออีก 2,285 คน จังหวัดแพร่ได้เนินการจัดพิธีมอบเข็มกลัดพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดแพร่ /.
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 253 คน จำนวนคนโหวต 0 คน