ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ขนส่งจังหวัดแพร่ กำหนดมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 17 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 221 คน)
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดแพร่ แจ้งผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ได้เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการในจังหวัดแพร่แล้วโดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เงินจากการประมูลแผ่นป้ายเลขทะเทียนรถสวย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรจำนวน 14 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 664,000 บาท และจะได้ทำการมอบอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้กับผู้พิการที่ได้รับจัดสรรในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ต่อไป
 
ขนส่งจังหวัดแพร่ กล่าวว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน ในปีนี้มีอุปกรณ์หลายรายการ ซึ่งประกอบด้วย ขาเทียม รถนั่งธรรมดาพร้อมด้วยเบาะรองนั่ง รถไฟฟ้าพร้อมเบาะลมรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนธรรมพร้อมเบาะลมรองนั่งป้องกันแผดกดทับซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบาย และใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้น และต้องขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินด้วยการประมูลแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสวยให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย
จำนวนคนอ่าน 222 คน จำนวนคนโหวต 0 คน