จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ขนส่งจังหวัดแพร่ กำหนดมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 17 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 213 คน)
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดแพร่ แจ้งผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ได้เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการในจังหวัดแพร่แล้วโดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (เงินจากการประมูลแผ่นป้ายเลขทะเทียนรถสวย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรจำนวน 14 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 664,000 บาท และจะได้ทำการมอบอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้กับผู้พิการที่ได้รับจัดสรรในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ต่อไป
 
ขนส่งจังหวัดแพร่ กล่าวว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน ในปีนี้มีอุปกรณ์หลายรายการ ซึ่งประกอบด้วย ขาเทียม รถนั่งธรรมดาพร้อมด้วยเบาะรองนั่ง รถไฟฟ้าพร้อมเบาะลมรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนธรรมพร้อมเบาะลมรองนั่งป้องกันแผดกดทับซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบาย และใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้น และต้องขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินด้วยการประมูลแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสวยให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย
จำนวนคนอ่าน 214 คน จำนวนคนโหวต 0 คน