ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เดินหน้าขับเคลื่อนปรับปรุงแผนที่แนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ

วันที่ 18 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 267 คน)

จังหวัดแพร่เดินหน้าขับเคลื่อนปรับปรุงแผนที่แนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (One Map) เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2559
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ฝ่ายทหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมปรับปรุงแผนที่แนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 หรือ One Map เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ทั้งสังกัดของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัดกรมป่าไม้ นอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแผนที่แนวเขตของที่ดินของหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ส.ป.ก. กรมธนารักษ์ และกรมที่ดิน
 
ในการปรับปรุงแนวเขตของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (One Map) ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 เพื่อให้ได้เส้นแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ หรือที่เรียกว่า เส้น One Map ซึ่งแสดงอาอาณาเขตที่ดินของรัฐครอบครองที่ดินของทุกหน่วยงานรัฐบนแผนที่มาตราส่วน 1: 4000 ทั้งนี้ เส้น One Map จะเกิดจากการปรับปรุงแนวเขตที่ประกาศตามกฎหมาย แนวเขตจริง และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามห้วงเวลา รวมทั้งสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่จากการสำรวจในภาคสนามเพิ่มเติมตามความเป็นจริง เพื่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแนวเขตทั้งหมดจะต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง เพื่อให้แนวเขตที่ดินของหน่วยงานของรัฐมีความถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย และใช้แผนที่กลางมาตราส่วนเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบที่ดินของรัฐได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐ
 
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ เร่งดำเนินการพิจารณากำหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิตอล มาตราส่วน 1 : 4000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ เพื่อช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ และคืนความชอบธรรมให้กับประชาชน /.
 
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 268 คน จำนวนคนโหวต 0 คน