ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

วันที่ 24 มี.ค. 2559 )

สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ เชิญชวนผู้ประกอบกิจการที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากสำนักวิจัยค้นคว้าพลังงานว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ได้ให้สนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังใช้ในการดำเนินโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งโครงการนี้จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการอย่างน้อย 100 ราย ให้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อแห่ง เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบหม้อไอน้ำขนาดไม่เกิน 10 ตัน/ชั่วโมง ที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ไปเป็นหม้อไอน้ำที่สามารถใช้เชื้อเพลงชีวมวลได้
 
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการที่มีความสนใจสมัครร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=42680 หรือสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 08 139101998 , 09 8552 8480 โทรสาร 0 2509 4158 หรือทาง E- mail:pomping2010@hotmail.com, prenergy1@gmail.com
 
นางสาวกัญธิชา ฤทธินารายณ์ นักศึกษาฝึกงาน
จำนวนคนอ่าน 279 คน จำนวนคนโหวต 0 คน