ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
แขวงทางหลวงแพร่กำหนดจัดประชุมการมีส่วนร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

วันที่ 11 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 266 คน)

แขวงทางหลวงแพร่กำหนดจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายอลงกรณ์ กัวตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ กล่าวว่า ทางแขวงทางหลวงแพร่จะได้ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง กิโลเมตรที่ 251+107 – 253+300 พื้นที่ตำบลทุ่งกวาว ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยจะดำเนินการจัดช่องจราจรใหม่ แก้ไขระบบระบายน้ำ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำ Type "A” ที่ชำรุดเสียหาย ปรับปรุงแก้ไขทางเดินให้สวยงามมากขึ้น ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม ทำการตีเส้นจราจรใหม่ ปรับปรุงทางเข้า-ออกอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการสองข้างทางให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหกมายได้รับทราบ

แขวงทางหลวงแพร่จึงขอเชิญชวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม พร้อมรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม โดยเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ /.

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 267 คน จำนวนคนโหวต 0 คน