ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเวียง และปลัดเทศบาลตำบลสอง คว้ารางวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น

วันที่ 12 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1149 คน)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเวียง และปลัดเทศบาลตำบลสอง คว้ารางวัลข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทบริหาร ด้าน ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่ ได้รับคัดเลือกเป็นท้องถิ่นอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559

นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดเปิดเผยว่า ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินจัดทำ "โครงการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับภูมิภาค โดยในปีนี้ นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอหนวงม่วงไข่ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด

 ด้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทบริหาร ได้แก่นางอรอนงค์ นันทะเดช ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง และนายสุนทร แผ่นทอง ปลัดเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง ประเภทอำนวยการ ได้แก่ นางจีราวัจน์ จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย และนางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ

 

 

โชคชัชกาญ  ราชฟู  ข่าว

จำนวนคนอ่าน 1150 คน จำนวนคนโหวต 0 คน