ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 13 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)

จังหวัดแพร่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำห้วยแม่แคม เกิดดินสไลด์ปิดทับถนน และสะพานเสาไฟฟ้าล้ม สวนและไร่นาของราษฎรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบ้านพื้นที่บ้านแม่แคม และบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่นั้น

ทางนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปมอบให้กับราษฎร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยี่ยมเยือนตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว ที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว ที่บริเวณโรงเรียนบ้านนาคูหา และวัดนาแคม

สำหรับสิ่งสาธารณะประโยชน์เช่นถนน สะพาน ทางส่วนราชการ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปดำเนินการฟื้นฟู ปรับปรุงให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว /.

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 292 คน จำนวนคนโหวต 0 คน