ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีทางศาสนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

วันที่ 17 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 405 คน)

จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีทางศาสนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น

เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จังหวัดแพร่จึงได้จัดพิธีทางศาสนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่

โดยเวลา 08.30 น. ผู้ร่วมงานพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธี เวลา 09.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี ประกอบพิธีลงนามถวายอาลัย จุดเครื่องทองน้อย จากนั้นจะเริ่มพิธีทางศาสนา โดยศาสนาพุทธ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ศาสนาคริสต์ พิธีอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และศาสนาอิสลาม ขอดูอา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้นประธานและผู้ร่วมงานจะร่วมพิธีรวมจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยืนสงบนิ่ง 90 วินาที และประธานในพิธีจะได้กราบลา พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการ แต่งกายด้วยชุดปกติขาวไว้ทุกข์ หรือชุดกากีคอพับแขนยาว ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพสีดำ หรือชุดสากลไว้ทุกข์

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทางศาสนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อย่างพร้อมเพรียงกัน /.

ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว

จำนวนคนอ่าน 406 คน จำนวนคนโหวต 0 คน