ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ข้าราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดแพร่ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

วันที่ 19 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 303 คน)

ข้าราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดแพร่ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า  เมื่อเย็นของวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดแพร่  ประกอบด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ โดยนายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ นายวัชระ เพชรพลอย ผู้อำนวยการ สวท.แพร่ นายธีรพงษ์ เกตเจริญผล นักจัดรายการ สถานี อสมท.แพร่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลช่อแฮ และประชาชนในพื้นที่ตำบลช่อแฮ ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล  และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ /.ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว

 

 

จำนวนคนอ่าน 304 คน จำนวนคนโหวต 0 คน