ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
พสกนิกรซึ่งเคยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำเครื่องสูบน้ำพระราชทานมาให้ชมและยังสามารถใช้งานได้

วันที่ 19 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 358 คน)

บ้านป้าผึ้ง ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยเมื่อปี 2514 พสกนิกรได้นำเครื่องสูบน้ำพระราชทานมาเผยถึงความรู้สึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จยังจังหวัดแพร่ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2514 เวลา 13.25 น. บ้านป้าผึ้ง ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งในขณะนั้นราษฎรประสบอุทกภัย น้ำในลำห้วยแม่มานไหลท่วม ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัยและทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมคณะแพทย์

นายมาก กองศิลป์ อายุ 70 ปี ราษฎรบ้านทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้เล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าจากลำห้วยน้าแม่มาน ท่วมบ้านเรือนเมื่อฤดูฝนเมื่อปี 2514 ทำให้ราษฎรตำบลหัวฝายหลายหมู่บ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก พระองค์ได้เสด็จมาพระราชทานความช่วยเหลือบริเวณทุ่งนาทางทิศใต้วัดศรีดอกปัจจุบันเป็นถนนคลองชลประทานแม่ยมฝั่งซ้ายบ้านป่าผึ้ง และได้ทอดพระเนตรเครื่องสูบน้ำพระราชทานที่พระราชทานให้ความช่วยเหลือก่อนหน้า ซึ่งเครื่องสูบน้ำพระราชทานเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ได้ใช้สูบน้ำเข้าที่นาแทนฝายเก็บน้ำที่เสียหายจากน้ำป่าถึง 4 แห่ง และราษฎรชาวอำเภอสูงเม่นได้ใช้ประโยชน์ทั้งอำเภอ จนมีการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มานแล้วเสร็จในปี 2530 แต่เครื่องสูบน้ำพระราชทานยังได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับซ่อมแซมจนสามารถใช้การได้เป็นปกติ ยังความปราบปลื้ม และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

จำนวนคนอ่าน 359 คน จำนวนคนโหวต 0 คน