ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เชิญชวนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2559

วันที่ 20 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 353 คน)

จังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559

                        นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า  วันที่  23  ตุลาคม  ของทุกปี  ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ทางจังหวัดแพร่ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป  โดยขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี เลิกทาส การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ มีการนำธนบัตรและเหรียญบาทมาใช้ในประเทศ ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑล เทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ ทรงริเริ่มสร้างทางรถไฟ สายแรกกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา ทรงก่อตั้งไปรษณีย์  ไฟฟ้า ประปา นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ ที่สำคัญอีกมากมาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง หรือ พ.ศ. 2411 รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี 22 วัน เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 57 พรรษา โดยมักจะเรียกพระนามว่า "พระปิยมหาราช" แปลว่า ราชายิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นที่รัก และเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวง /.

ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว พิมพ์ 

จำนวนคนอ่าน 354 คน จำนวนคนโหวต 0 คน