ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพการย้อมผ้าแก่ประชาชน

วันที่ 26 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 347 คน)

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพการย้อมผ้าแก่ประชาชน เพื่อให้มีชุดดำไว้สวมใส่ช่วงของการไว้ทุกข์ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เพื่อให้ประชาชนได้มีชุดดำไว้สวมใส่ในช่วงของการไว้ทุกข์ ที่ไม่ต้องลงทุนไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่ เป็นการประหยัดแต่มีส่วนร่วมในการไว้ทุกข์ในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่จึงได้ดำเนินกิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อพัฒนาเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาชุดดำมีความต้องการของประชาชนเป้นอย่างมาก ทำให้มีราคาสูงและขาดแคลน ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงผู้ด้วยโอกาสมีรายได้น้อยไม่มีกำลังในการซื้อหา จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพย้อมสีผ้าให้กับประชาชนขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ประชาชนที่สนใจสามรถนำเสื้อผ้าไปย้อมเป็นผ้าดำได้ตามวัน เวลาดังกล่าว


ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

จำนวนคนอ่าน 348 คน จำนวนคนโหวต 0 คน