ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
อบจ.แพร่นำนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมลงนามแสดงความอาลัย

วันที่ 28 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 351 คน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นำนักศึกษามหาวิทยาลัยดองจู ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(28ต.ค.59) ที่ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นำนักศึกษามหาวิทยาลัยดองจู เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม จำนวน 20 คน เป็นตัวแทนนักศึกษาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยนักศึกษาเหล่านี้จะได้น้อมนำพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้ปวงชนชาวไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและประเทศของตน และเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมต่อไป /.

 

                                               


ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 352 คน จำนวนคนโหวต 0 คน