ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีมอบโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 1 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 420 คน)

จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีมอบชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่เทศบาลตำบลร้องกวาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้าและวัดราชาธิวาสวิหาร ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ       เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมอบโคที่ได้รับการไถ่ชีวิตให้กรมปศุสัตว์นำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดพิธีมอบโคให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จำนวน 79 ราย โค 79 ตัว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่เทศบาลตำบลร้องกวาง เวลา 09.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /.

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 421 คน จำนวนคนโหวต 0 คน