ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
เกษตรกรตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง

วันที่ 13 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 381 คน)

เกษตรกรชาวบ้านปากห้วย ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ปลูกแตงโม แตงไทย ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งนี้ ผลผลิตสามารถส่งขายได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง เกษตรกรชาวบ้านปากห้วย ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่เดิมเคยทำนาปรังและข้าวโพด แต่เนื่องจากเกรงว่าน้ำจะมีไม่เพียงพอ จึงหันมาปลูกพืชระยะสั้น และใช้น้ำน้อยโดยนำนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมาปลูกแตงโม แตงไทย แทนโดยอาศัยน้ำจากคลองส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซึ่งพอมีน้ำให้รดพืชผลเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังมีน้ำจากการกั้นทำนบกระสอบทรายจากแม่น้ำยม ที่สามารถสูบช่วยเหลือเกษตรกรได้

นางสมควร ยาตรา เกษตรกรบ้านปากห้วยกล่าวว่า ในระยะนี้ผลผลิตทั้งแตงโมและแตงไทย สามารถส่งขายตามตลาดได้ พอให้มีรายได้หลังจากการทำนาปี และเป็นการทดแทนการทำนาปรัง โดยเฉพาะแตงไทยในพื้นที่ตำบลวังธง เป็นที่นิยมของประชาชนเนื่องจากมีกลิ่นหอม  รสหวาน กรอบ กว่าแหล่งอื่น /.


ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 382 คน จำนวนคนโหวต 0 คน