ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ปศุสัตว์เขต 5 เตรียมจัดงานมหกรรมควายไทยล้านนา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 13 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 470 คน)

จังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

เตรียมจัดงานมหกรรมควายไทยล้านนา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ว่า ทางกรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ได้กำหนดจัดงานมหกรรมควายไทยล้านนา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายในเขตภาคเหนือและผู้ที่มีใจรักควายได้เห็นคุณค่าในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ควายให้มีลักษณะดี ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย และเป็นเวทีให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายระดับภาคเหนือ การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมภูมิปัญญาคนกับควาย ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาควายไทยและชมควายน้ำว้าจังหวัดน่าน การประกวดควายทั่วไป จำนวน 10 รุ่น การแสดงศิลปะสืบสานวัฒนธรรมวิถีคนกับควาย

โดยจะมีพิธีเปิดงานมหกรรมควายไทยล้านนา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  สำหรับเกษตรกรสนใจส่งควายเข้าประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-892459 หรือ 089-7591048 ...../.

                                                                

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 471 คน จำนวนคนโหวต 0 คน