ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
กลุ่มอาชีวะศึกษาภาคเหนือ ยกระดับ Fix it center สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 14 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 352 คน)

กลุ่มอาชีวะศึกษาภาคเหนือจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ    ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนในเชิงรุก และฝึกอาชีพแก่ประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(14มี.ค.60) ที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวะศึกษาจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร ครูในสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน นักศึกษา การจัดนิทรรศการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน การปล่อยขบวนคาราวานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  และการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 สำหรับการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นนโยบายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center thailand 4.0 ทั่วประเทศ ทั้งศูนย์ Fix it center ถาวรที่มีอยู่ 80 ศูนย์ และศูนย์ Fix it center ระดับตำบล  8,000 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม มีกิจกรรมประกอบด้วยการบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ และการดูแลรักษา การบริการสร้าง ต่อยอดอาชีพ โดยสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ การบริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำครูนักเรียน นักศึกษาไปเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ /.

                                               

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

 

จำนวนคนอ่าน 353 คน จำนวนคนโหวต 0 คน