ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เร่งติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 15 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 372 คน)

จังหวัดแพร่เร่งติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กวันนี้(15มี.ค.60) วัดเมื่อเวลา 11.00 น. ได้ 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(15มี.ค.60) ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทางหลวง รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้จังหวัดแพร่มีหลายพื้นที่ซึ่งมีการลักลอบเผาป่า ซึ่งผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเข้าไประงับเหตุ แต่ก็เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากมีทั้งกระแสลม และขาดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ขาดงบประมาณสนับสนุน สำหรับสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแพร่จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเวลา 11.00 น. วันนี้(15มี.ค.60) มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ  ขณะที่จังหวัดแุพร่ บังคับใช้กฏหมายจับกุมผู้เผาป่าและมีเจตนาเผาป่าแล้วจำนวน 20 ราย ก็ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และขอประชาสัมพันธ์ให้งดเผาทุกชนิด เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่ออากาศบริสุทธิ์ /.

                                     

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 373 คน จำนวนคนโหวต 0 คน