ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่เปิดงาน 6 ทศวรรษ รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่

วันที่ 16 มี.ค. 2560 )

จังหวัดแพร่เปิดงาน 6 ทศวรรษ รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เย็นวานนี้(15มี.ค.60) ที่สนามหลวงเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงาน 6 ทศวรรษ รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่ ซึ่งทางจังหวัดแพร่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดขึ้นในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เสริมสร้างเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดแพร่ สร้างกระแสนิยมการท่องเที่ยว นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร่างรายได้และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแก่จังหวัดแพร่
 
ในงานมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก และตอนพระรามคืนนคร การขับซอพื้นเมือง การจัดนิทรรศการมีชีวิตของส่วนราชการ ในโครงการพระราชกำริในจังหวัดแพร่ การสาธิตและการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมภูมปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายโอทอป และอาหารพื้นเมือง การจัดนิทรรศการตุงโบราณ ดีตามพ่อที่เมืองแพร่
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 235 คน จำนวนคนโหวต 0 คน