ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส บวงสรวงต้นสักทอง เพื่อนำไปทำเสาหลักเมืองนราธิวาส

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 443 คน)

จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ประกอบพิธีบวงสรวงต้นสักทอง เพื่อนำไปทำเสาหลักเมืองนราธิวาส ณ บริเวณหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร. 21 แม่ปาน ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่บริเวณหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร. 21 แม่ปาน ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงต้นสักทอง เพื่อนำไปทำเสาหลักเมืองนราธิวาส ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดนราธิวาสประกอบพิธีบูชาเทพเทวดา รุกขเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ นำถวายเครื่องบวงสรวง อธิฐานและอ่านโองการบูชาฤกษ์ขอพลีต้นไม้ และพิธีพุทธศาสนา มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมประกอบพิธี
 
สำหรับต้นสักทองที่มีการบวงสรวงนั้น มีอายุราว 112 ปี มีความสูง 23 เมตร มีความโตเส้นรอบวงลำต้น 324 เซนติเมตร ซึ่งจะนำไปทำเสาหลักเมืองนราธิวาสความสูง 9 เมตร
 
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าทางจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนราธิวาส ในโอกาสที่จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อเมือง บางนรา เป็น นราธิวาส ซึ่งหมายถึง ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยกำหนดสร้างศาลหลักเมืองนราธิวาสขึ้น ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังใหม่ โดยจะนำต้นสักทองจากจังหวัดแพร่ไปเป็นเสาหลักเมือง และมีการประกอบพิธีบวงสรวงต้นสักทอง ตามขนบธรรมเนียมประเพณีในวันนี้(16มี.ค.60)
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 444 คน จำนวนคนโหวต 0 คน