ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ส่งข่าวสำนักข่าว กปส.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 17 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 339 คน)

จังหวัดแพร่จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล ที่บ้านนาจอมขวัญ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(17มี.ค.60) นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิด โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล ที่บริเวณฝายไผ่ บ้านนาจอมขวัญ หมู่ 5 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งได้สร้างปัญหาและเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเป็นการกีดขวางทางน้ำไหล ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เมื่อมีน้ำหลากก็ทำให้เกิดการอุดตันจนน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และอาจทำให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ

ในการดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นการร่วมใจกันในลักษณะประชาชนกับรัฐ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมใจร่วมแรงในการลอกรื้อเอาผักตบชวาออกจากหน้าฝาย ให้น้ำใสสะอาด และไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 340 คน จำนวนคนโหวต 0 คน