จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 13 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)

                องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแม่แปง หมู่ที่ 1 ,บ้านนาพูน หมู่ที่ 10 ,บ้านวังลึก หมู่ที่ 4 ,บ้านดอนกว้าง หมู่ที่ 5 ,บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 6 ,บ้านนาพูนพัฒนา หมู่ที่ 10 จำนวน 6 สาย มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 85,372 ตารางเมตร ราคากลาง 2,130,000 บาท รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ชั้น 2 จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เสนอราคา วันที่ 31 สิงหาคม 2560 และกำหนดเสนอราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ห้องประชุม ชั้น 2 ในวันที่ 6 กันยายน 2560

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5406 9645 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.napoonsao.go.th

จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน