ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่

วันที่ 13 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เลขที่ 239 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย เลขที่ 240 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องไกล่เกลี่ยประนอมพิพาท ชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prejc.go.th และทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5453 3483

จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน