จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่

วันที่ 13 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เลขที่ 239 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย เลขที่ 240 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องไกล่เกลี่ยประนอมพิพาท ชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prejc.go.th และทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5453 3483

จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน