จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ

วันที่ 13 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประมูลขายด้วยวาจา แบบเหมารวมในราคากลาง รายละเอียดดังนี้

                กำหนดให้ดูสภาพครุภัณฑ์ได้ระหว่างช่วงลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น.

                ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์ฯ ดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ถนนไชยบูรณ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5453 2709 ต่อ 112 ในวันเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน