ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ

วันที่ 13 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประมูลขายด้วยวาจา แบบเหมารวมในราคากลาง รายละเอียดดังนี้

                กำหนดให้ดูสภาพครุภัณฑ์ได้ระหว่างช่วงลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น.

                ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์ฯ ดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ถนนไชยบูรณ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5453 2709 ต่อ 112 ในวันเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 137 คน จำนวนคนโหวต 0 คน