ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 73 รายการ

วันที่ 13 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ จำนวน 73 รายการ รายละเอียดดังนี้

1. ดูทรัพย์สินรายการที่ 1-50, 52-64 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เลขที่ 199 ม.3 ถ.หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

2. ดูทรัพย์สินรายการที่ 40,65-68 และรายการที่ 71 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 ม.1 ถ.คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ใกล้กับสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

3. ดูทรัพย์สินรายการที่ 51 ณ สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

4. ดูทรัพย์สินรายการที่ 69 ณ สถานีตำรวจภูธรภูเพียง อ.ภูเพียง จ.น่าน ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

5. ดูทรัพย์สินรายการที่ 70 ณ สถานีตำรวจภูธรจุน อ.จุน จังหวัดพะเยา ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

6. ดูทรัพย์สินรายการที่ 72 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

7. ดูทรัพย์สินรายการที่ 73 ณ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-09.30 น. และดำเนินการขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 ม.1 ถ.คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ใกล้กับสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5321 7259 , 0 5321 7269 และ 0 5321 7279 ต่อ 10024

จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน