จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ

วันที่ 13 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 270 คน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 – 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ อำเภอวังชิ้น เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2 ฝ่ายท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ถนนสุขาภิบาล 1 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการสอบราคา ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ระหว่างวันที่ 2 – 16 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5452 0516 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์www.meapak.com

จำนวนคนอ่าน 271 คน จำนวนคนโหวต 0 คน