ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ

วันที่ 13 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 344 คน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 – 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ อำเภอวังชิ้น เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2 ฝ่ายท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ถนนสุขาภิบาล 1 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการสอบราคา ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ระหว่างวันที่ 2 – 16 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5452 0516 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์www.meapak.com

จำนวนคนอ่าน 345 คน จำนวนคนโหวต 0 คน