จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ไปรษณีย์ไทยประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน

วันที่ 16 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 183 คน)

สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างปรับปรุง อาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างปรับปรุง อาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5 เลขที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 9760 ทุกวันในเวลาราชการ และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.thailandpost.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางอีเมล์ region_5@thailandpost.com ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 184 คน จำนวนคนโหวต 0 คน