ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PRD G - Chat
ป้อนข่าว สนข.
e-book : Smart Farmer
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ เรื่อง เส้นทางรัก
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ หรือ GINFO
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป
เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นๆ
เชิญชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
รัฐบาลไทย
กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดแพร่
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 21 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)

                   รัฐบาลจัดทำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับค่าสวัสดิการเป็นรายเดือนลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยยกระดับชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

                   บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งประเภทไปตามรายได้ของประชาชน กลุ่มแรกคือ ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนเงิน 300 บาทต่อเดือน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนเงิน 200 บาทต่อเดือน บัตรทั้ง 2 กลุ่มนี้จะได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และจะได้รับค่าโดยสารในการเดินทางตามเงื่อนไขต่อไปนี้

                   สิทธิเงื่อนไขในการใช้บัตรจะแบ่งประเภทไปตามที่อยู่อาศัยของประชาชน กล่าวคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร จะได้รับบัตรประเภท Hybrid 2 chips เรียกอีกอย่างว่า บัตรแมงมุม ซึ่งจะได้รับสิทธิเป็นตั๋วร่วมเพื่อใช้บริการโดยสารรถประจำทาง ขสมก. (ระบบ e-Ticket) และรถไฟฟ้า BRT, BTS จำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่อยู่นอกเขตจังหวัดดังกล่าวจะได้รับบัตรประเภท EMV ไม่ได้รับสิทธิเป็นตั๋วร่วม แต่จะได้รับสิทธิการใช้บริการโดยสารรถทัวร์ บขส. จำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน และรถไฟจำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน ซึ่งสิทธินี้บัตรประเภท Hybrid ก็จะได้รับเช่นเดียวกัน สวัสดิการค่าโดยสารในการเดินทางจะต้องใช้สิทธิด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิตามวงเงินที่ได้รับ

                   ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิได้ตามวงเงินในบัตร เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามจุดรับชำระเงินร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด, จุดรับชำระเงินตามร้านค้าก๊าซที่กระทรวงพลังงานกำหนด, เครื่องแตะบัตรชำระเงินบนรถประจำทาง ขสมก. และรถไฟฟ้า BRT, BTS, จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถทัวร์ บขส. และจุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟทุกสถานี เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว วงเงินในบัตรจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินในเดือนถัดไปเสมอ โดยวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรเป็นเงินสดได้

                    การให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการช่วยเหลือที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยภาครัฐจะติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และนำมาปรับปรุงการให้สวัสดิการอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่ใช้เงินสดเป็นหลัก ไปสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ลดรายจ่ายในการผลิตธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดต่อไป

จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 0 คน