จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 21 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)

                   รัฐบาลจัดทำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับค่าสวัสดิการเป็นรายเดือนลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยยกระดับชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

                   บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งประเภทไปตามรายได้ของประชาชน กลุ่มแรกคือ ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนเงิน 300 บาทต่อเดือน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนเงิน 200 บาทต่อเดือน บัตรทั้ง 2 กลุ่มนี้จะได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และจะได้รับค่าโดยสารในการเดินทางตามเงื่อนไขต่อไปนี้

                   สิทธิเงื่อนไขในการใช้บัตรจะแบ่งประเภทไปตามที่อยู่อาศัยของประชาชน กล่าวคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร จะได้รับบัตรประเภท Hybrid 2 chips เรียกอีกอย่างว่า บัตรแมงมุม ซึ่งจะได้รับสิทธิเป็นตั๋วร่วมเพื่อใช้บริการโดยสารรถประจำทาง ขสมก. (ระบบ e-Ticket) และรถไฟฟ้า BRT, BTS จำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่อยู่นอกเขตจังหวัดดังกล่าวจะได้รับบัตรประเภท EMV ไม่ได้รับสิทธิเป็นตั๋วร่วม แต่จะได้รับสิทธิการใช้บริการโดยสารรถทัวร์ บขส. จำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน และรถไฟจำนวนเงิน 500 บาทต่อเดือน ซึ่งสิทธินี้บัตรประเภท Hybrid ก็จะได้รับเช่นเดียวกัน สวัสดิการค่าโดยสารในการเดินทางจะต้องใช้สิทธิด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิตามวงเงินที่ได้รับ

                   ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิได้ตามวงเงินในบัตร เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามจุดรับชำระเงินร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด, จุดรับชำระเงินตามร้านค้าก๊าซที่กระทรวงพลังงานกำหนด, เครื่องแตะบัตรชำระเงินบนรถประจำทาง ขสมก. และรถไฟฟ้า BRT, BTS, จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถทัวร์ บขส. และจุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟทุกสถานี เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว วงเงินในบัตรจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินในเดือนถัดไปเสมอ โดยวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรเป็นเงินสดได้

                    การให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการช่วยเหลือที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยภาครัฐจะติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และนำมาปรับปรุงการให้สวัสดิการอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่ใช้เงินสดเป็นหลัก ไปสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ลดรายจ่ายในการผลิตธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดต่อไป

จำนวนคนอ่าน 70 คน จำนวนคนโหวต 0 คน