จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)

            จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         โดยจังหวัดสงขลา จะใช้ห้องประชุมศรีวิศวะวิทยา มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถานที่จัดการประชุม เนื่องจากมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง อาคารที่พัก สถานที่จอดรถยนต์ ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน และสถานที่จัดแถลงข่าว ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมติดตามงานด้านความมั่นคง และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพบปะผู้นำท้องถิ่น ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในช่วงเย็นจะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคเอกชนที่จังหวัดสงขลา สำหรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีตามวาระ จากนั้นจะลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ในส่วนของรัฐมนตรีจะมีการแบ่งงานลงพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน